Ο Τύπος της Λευκάδας
1800-1987
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-338-8
Γρηγόρη, Αθήνα, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.73 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 361 γρ., 295 σελ.
Περιγραφή

Ο τύπος σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή έχει ένα ειδικό νόημα και παίζει κάποιο ρόλο, πολύ σημαντικό μάλιστα. Κι όσο πιο ελεύθερος και ανεξάρτητος είναι, τόσο αποτελεσματικότερα εκπληρώνει τον προορισμό του. Γίνεται έτσι ο καθρέφτης της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής μας ζωής, στη ροή του χρόνου. Μ’ αυτήν την έννοια οι εφημερίδες, ο τύπος γενικά, αποτελούν μια δεξαμενή πλήρη αποταμιευμάτων, μιαν ακένωτη πηγή πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμεύσουν για τη συμπλήρωση ιστορικών, κοινωνικών κ.λπ. ερευνών. (. . .) Ειδικότερα για τους μικρούς επαρχιακούς τόπους, όπως (. . .) η Λευκάδα, (. . .) ο τύπος είναι κάποτε μια πρώτη πηγή για την τοπική ιστορία (. . .).


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00