Κοντομίχης, Πανταζής
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Δειπνοσοφισταί : Ένα συμπόσιο ποιητών και φιλοσόφων: Βιβλίο Α΄ και Β΄ Μετάφραση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2004 Δάφνης και Χλόη : Ένα αρχαίο μυθιστόρημα Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Ο Τύπος της Λευκάδας : 1800-1987 Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Το νεοελληνικό θέατρο στην Λευκάδα 1800-1990 Συγγραφέας Νεφέλη Χαρτόδετο
2002 Παροιμίες από τη Λευκάδα Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2001 Λεξικό του λευκαδίτικου γλωσσικού ιδιώματος : Ιδιωματικό, ερμηνευτικό, λαογραφικό Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Ο λευκαδίτικος γάμος Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1996 Από την τοπική ιστορία στη συνολική: Tο παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος - 19ος αι. : Πρακτικά Δ΄ συνεδρίου επτανησιακού πολιτισμού, Λευκάδα, 8 - 12 Σεπτεμβρίου 1993 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο
1995 Λαογραφικά σύμμεικτα Λευκάδας : Ήθη και έθιμα, οι μεγάλες γιορτές, ο κύκλος της ζωής, παραδόσεις και παραμύθια, προλήψεις και δεισιδαιμονίες Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Δημοτικά τραγούδια της Λευκάδας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Η λαϊκή ιατρική στη Λευκάδα Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Τα γεωργικά της Λευκάδας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Το νοικοκυριό του χωριάτικου σπιτιού στη Λευκάδα : Έπιπλα και σκεύη: Εργαλεία και σύνεργα: Τροφές και ποτά Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Ο Τύπος της Λευκάδας : 1800-1987 Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Το νεοελληνικό θέατρο στην Λευκάδα 1800-1990 Νεφέλη Χαρτόδετο
2002 Παροιμίες από τη Λευκάδα Γρηγόρη Χαρτόδετο
2001 Λεξικό του λευκαδίτικου γλωσσικού ιδιώματος : Ιδιωματικό, ερμηνευτικό, λαογραφικό Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Ο λευκαδίτικος γάμος Γρηγόρη Χαρτόδετο
1995 Λαογραφικά σύμμεικτα Λευκάδας : Ήθη και έθιμα, οι μεγάλες γιορτές, ο κύκλος της ζωής, παραδόσεις και παραμύθια, προλήψεις και δεισιδαιμονίες Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Δημοτικά τραγούδια της Λευκάδας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Η λαϊκή ιατρική στη Λευκάδα Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Τα γεωργικά της Λευκάδας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1985 Το νοικοκυριό του χωριάτικου σπιτιού στη Λευκάδα : Έπιπλα και σκεύη: Εργαλεία και σύνεργα: Τροφές και ποτά Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Δειπνοσοφισταί : Ένα συμπόσιο ποιητών και φιλοσόφων: Βιβλίο Α΄ και Β΄ Γρηγόρη Χαρτόδετο
2004 Δάφνης και Χλόη : Ένα αρχαίο μυθιστόρημα Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Δάφνης και Χλόη : Ένα αρχαίο μυθιστόρημα Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1996 Από την τοπική ιστορία στη συνολική: Tο παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος - 19ος αι. : Πρακτικά Δ΄ συνεδρίου επτανησιακού πολιτισμού, Λευκάδα, 8 - 12 Σεπτεμβρίου 1993 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο