Μελέτες Αστικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2597-6
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
746 σελ.
Περιγραφή

H συγκέντρωση των επί μέρους μελετών ενός συγγραφέα, που έχουν γραφτεί σε διάφορα χρονικά διαστήματα και έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά και τιμητικούς τόμους, σε έναν τόμο – φαινόμενο σύνηθες στη νομική φιλολογία– υπηρετεί έναν και μόνον πρακτικό σκοπό, να παράσχει στον ενδιαφερόμενο να καταστεί κοινωνός του έργου του συγγραφέα την δυνατότητα να έχει μια συνολική εικόνα αυτού. Ευχερώς θα μπορεί έτσι και πληρέστερη γνώση των θεμάτων που υπήρξαν αντικείμενο του επιστημονικού ενδιαφέροντος του συγγραφέα να αποκτήσει και την πορεία της επιστημονικής του ανελίξεως εγγύτερα να παρακολουθήσει.
Από την ανωτέρω σκοπιά επόμενο ήταν, οι 22 μελέτες που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο να παρατεθούν κατά χρονολογική σειρά, να διατηρηθούν δε αναλλοίωτα κατά βάσιν τόσο η αρχική τους μορφή όσο και το περιεχόμενο με το οποίο πρωτοδημοσιεύθηκαν^ ώστε αποδίδουν τα ισχύοντα κατά την εποχή που γράφτηκαν


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-10-23 13:46:20