Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0225-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 428 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-08-31 16:00:54