Μακεδονική προσωπογραφία του 19ου αιώνα
Οι ιστορικές μορφές του Ιωάννη Αργυρόπουλου και του Φιλόλαου Πηχεών στο χώρο και στο χρόνο
Macedonian Portrait of 19th Century
The Historical Personalities of I. Argyropoulos and F. Piheon Through the Area and the Time
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6741-28-9
Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη, 2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 521 γρ., 245 σελ.
Περιγραφή

Δύο σημαντικές προσωπικότητες της νεότερης μακεδονικής ιστορίας, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος (1852-1920) και ο Φιλόλαος Πηχεών (1873-1948), συνδέονται άμεσα στο χώρο και στο χρόνο, από τη στιγμή που οι ιστορικές συγκυρίες τους ταυτίζουν στους εθνικούς αγώνες τους για την εγκόλπωση του μεγαλύτερου τμήματος της ιστορικής Μακεδονίας στον εθνικό κορμό και σηματοδοτούν, ο καθένας με τη δική του συμβολή, το πνεύμα της μακεδονικής αντίστασης στα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Μέσα από τα ανέκδοτα έως τώρα Απομνημονεύματα τους, που συγκροτούν δύο πολυτιμότατες πρωτογενείς πηγές, καταγράφονται αναλυτικά βασικές πτυχές της ιστορικής εξέλιξης του μακεδονικού ελληνισμού, ιδιαίτερα σε μία φάση οξύτατης αντιπαράθεσης των εθνοτικών ομάδων της μείζονος Μακεδονίας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-02-13 09:58:29