Κοινωνιολογία του πολιτισμού
Η κατάπτωση του αστικού πολιτισμού και η κρίση της κοινωνίας της εποχής μας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1881-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 32.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 717 γρ, 528 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

Στον πρώτο και δεύτερο τόμο του ανά χείρας έργου επιχειρήθηκε η απάντηση στο τριπλό ερώτημα: Τι είναι πολιτισμός, πώς προσδιορίζεται κοινωνικά και πώς αυτός με τη σειρά του επηρεάζει το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το εγχείρημα σαφώς δεν ήταν εύκολο δεδομένης της διαφοράς του τρόπου προσέγγισης από πλευράς των `εφαπτομένων` με το πρόβλημα επιστημονικών κλάδων αφ` ενός και των κρίσιμων διαφοροποιήσεων ως προς το αντικείμενο αυτό στο εσωτερικό κάθε κλάδου αφ` ετέρου.
Οπωσδήποτε η κοινωνιολογική οπτική ήταν κυρίαρχη, ωστόσο δεν μπορούσε να αγνοηθούν οι ιστορικές, ανθρωπολογικές, φιλοσοφικές και μεταφυσικές απόψεις του θέματος, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτο κοινωνιολογισμό. Όσον αφορά τον τρίτο ανά χείρας τόμο, ο συγγραφέας έκρινε ότι όφειλε να πραγματευθεί το πρόβλημα της βαθύτατης κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης, που χαρακτηρίζει την εποχή μας. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Τα συστατικά στοιχεία του αστικού πολιτισμού
Προσέγγιση στη 'Γενετική' του αστικού πολιτισμού
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η ανάδυση της αστικής κοσμοθεώρησης και τα αφετηριακά στοιχεία της
Η εικόνα του ανθρώπου στην αστική κοσμοαντίληψη
Οι ουμανιστικές καταβολές της αστικής κοσμοθεώρησης
Οι αντιφατικές προδιαγραφές της αστικής θεώρησης
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Το ανθρωπολογικό επίπεδο
Το οικονομικό επίπεδο
Το κοινωνικό επίπεδο
Το πολιτικό επίπεδο
Η αστική σύλληψη της Δημοκρατίας
Η ανοιχτή κοινωνία & η αρχή της δημοσιότητας
Δίκαιο και το σύστημα των νομικών κατοχυρώσεων της κοινωνίας και του ανθρώπου
Συμπεράσματα
Φιλελευθερισμός και δημοκρατία στη φάση της καπιταλιστικής ανόδου
Ο Φιλελευθερισμός ως στάση ζωής και η 'πλουραλιστική' αντίληψη στη γενετική φάση της αστικο-καπιταλιστικής κοινωνίας
Το αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα και η λειτουργία της Δημοκρατίας
Η διάκριση των εξουσιών - θεωρία και πράξη
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της μαζικής Δημοκρατίας
Η επικράτηση της εκτελεστικής εξουσίας
Η μεσαιωνική πόλη
Η πόλη τον 17ο και τον 18ο αιώνα
Η κριτική του Ρουσσώ στην αστική μεγαλούπολη του 18ου αιώνα
Οι αντινομικές εξελίξεις στην πορεία του αστικο-καπιταλιστικού συστήματος (19ος και το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα)
Οι γενετικές ορίζουσες της κρίσης του σύγχρονου κόσμου
Εισαγωγικές παρατηρήσεις και διευκρινίσεις
Τα πραγματικά δεδομένα της κρίσης
Η οικονομική διάσταση
Η πολιτική διάσταση
Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της κρίσης
Η θετικιστική θεώρηση
Η ριζοσπαστική θεώρηση
Η γκραμσιανή προσέγγιση
Η φασιστική 'λύση'
η κρίση ως 'απόκλιση' (Τάλκοτ Πάρσονς - Ρόμπερτ Μέρτον)
Η κρίση ως απόρροια της δέσμευσης του ατομικού από το συλλογικό (Κάρλ Πόππερ)
Η 'αποϊδεολογικοποίηση' ως μέσο υπέρβασης της κρίσης (Ντάνιελ Μπελ)
Τα εκπτωτικά δεδομένα του σύγχρονου πολιτισμού
Όψεις της παρακμής του σύγχρονου πολιτισμού
Η αποδημοσιοποίηση της κοινωνικής ζωής τον 19ο και τον 20ό αιώνα
'Συγκαταβατική' ανεκτικότητα και πλουραλιστική Δημοκρατία
Ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός και η σύγχρονη καπιταλιστική πραγματικότητα
Εισαγωγικά
Οι εξελίξεις στο εσωτερικό των καπιταλιστικών οικονομιών
Παγκοσμιοποίηση και Νέα Τάξη πραγμάτων
Η παγκοσμιοποιητική πλημμυρίδα: Συμπεράσματα
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η αντιδημοκρατική επέλαση
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία