Κοινωνική αειφόρος ανάπτυξη
Μεθοδολογία win-win-win Papakonstantinidis model
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-694-2
Ίων, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 481 γρ, 278 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Το παρόν έργο διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, που αποτελείται από τρία κεφάλαια εστιάζεται στη θεωρία και στο σχεδιασμό της ανάπτυξης. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο συγκροτείται από δύο κεφάλαια, διατυπώνεται η μεθοδολογία win-win-win και τεκμηριώνεται η εφικτότητα της εφαρμογής της στην τοπική ανάπτυξη. Εκτιμάται ότι το παρόν βιβλίο, μπορεί να αξιοποιηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως υποστηρικτικό υλικό - εγχειρίδιο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ακόμη, ως εργαλείο αναφοράς - κατεύθυνσης από φορείς κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, τοπικής ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από κάθε ενασχολούμενο που προβληματίζεται και ευαισθητοποιείται για την αειφορική προοπτική των τοπικών κοινωνιών στη χώρα μας.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]