Παπακωνσταντινίδης, Λεωνίδας Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Κοινωνική αειφόρος ανάπτυξη Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2009 Η ιδεολογία στο χρόνο μέσα από εκφάνσεις του πολιτιστικού φαινομένου Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2008 Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Διαπραγμάτευση και τοπική ανάπτυξη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Στρατηγική οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1993 Αγροτουρισμός Συγγραφέας Δωρικός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Κοινωνική αειφόρος ανάπτυξη Ίων Χαρτόδετο
2009 Η ιδεολογία στο χρόνο μέσα από εκφάνσεις του πολιτιστικού φαινομένου Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2008 Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Διαπραγμάτευση και τοπική ανάπτυξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Στρατηγική οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1993 Αγροτουρισμός Δωρικός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα