Κατάχρηση της συμβατικής ελευθερίας
Πανεπιστημιακές παραδόσεις
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1986
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 2.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 109 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-08-31 16:00:54