Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-367-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 192 σελ.
Περιγραφή

Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία αποτελεί ένα αντικειμενικό και υποκειμενικό πρόβλημα: αντικειμενικό, γιατί πλέον αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου, άνισης μεταχείρισης, προσβολής της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος των θυμάτων και υποκειμενικό, γιατί τα θύματα αυτής της συμπεριφοράς βιώνουν τις συνέπειές της στο επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε, με τη μελέτη αυτή, στην ανάδειξη του φαινομένου στο δημόσιο διάλογο και να κατανοήσουμε τις αναπαραστάσεις του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:54