Η καινοτόμος περιφέρεια
Το περιφερειακό τεχνολογικό πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας
The innovative region
The regional technology plan of central Macedonia
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0740-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Αγγλικά
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 198 σελ.
Περιγραφή

Η "Καινοτόμος Περιφέρεια" είναι μια στρατηγική που σχεδιάσθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και του Προγράμματος Innovation για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών περιφερειών μέσω της βελτίωσης των ερευνητικών και τεχνολογικών ικανοτήτων τους.
Το βιβλίο παρουσιάζει τη διαμόρφωση της στρατηγικής καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία: περιλαμβάνει την ανάλυση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, την επεξεργασία προτεραιοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας, τη διατύπωση του σχεδίου δράσης και την εφαρμογή των επιμέρους έργων.