Καυκαλάς, Γρηγόρης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό : Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό : Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ : DO.CO.MO.MO. 05 Συγγραφέας Futura Χαρτόδετο
2015 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο : Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική EPUB
2015 Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές Συγγραφέας Κριτική EPUB
2014 Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2011 Πόλεως λόγος : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο Συγγραφέας, Επιμέλεια University Studio Press Χαρτόδετο
2010 Περιφερειακή επιστήμη και πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια Συγγραφέας Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
2008 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο : Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2007 Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές : Για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2006 Ενάντια στη μέθοδο : Για μια αναρχική θεωρία της γνώσης Μετάφραση Σύγχρονα Θέματα Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης : Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2000 Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος : Η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
1998 Η καινοτόμος περιφέρεια : Το περιφερειακό τεχνολογικό πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Καινοτομία : Περιοχές - σύστημα, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομική ανάπτυξη στην Ελλάδα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη : Θεωρία, ανάλυση και πολιτική Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
1992 Μεταμοντέρνοι καιροί Επιμέλεια Παρατηρητής Χαρτόδετο
1992 Περιφερειακή ανάπτυξη και χωρική ολοκλήρωση Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
1985 Η ρύθμιση του περιφερειακού χώρου : Θεωρία και πρακτική Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Πολεοδομικός προγραμματισμός : Θεωρία, θεσμοί, μεθοδολογία Επιμέλεια Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό : Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό : Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Κριτική Χαρτόδετο
2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ : DO.CO.MO.MO. 05 Futura Χαρτόδετο
2015 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο : Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών Κριτική EPUB
2015 Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές Κριτική EPUB
2014 Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές Κριτική Χαρτόδετο
2011 Πόλεως λόγος : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο University Studio Press Χαρτόδετο
2010 Περιφερειακή επιστήμη και πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
2008 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο : Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών Κριτική Χαρτόδετο
2007 Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές : Για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη Κριτική Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης : Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές Κριτική Χαρτόδετο
1998 Καινοτομία : Περιοχές - σύστημα, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομική ανάπτυξη στην Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Περιφερειακή ανάπτυξη και χωρική ολοκλήρωση Παρατηρητής Χαρτόδετο
1985 Η ρύθμιση του περιφερειακού χώρου : Θεωρία και πρακτική Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Ενάντια στη μέθοδο : Για μια αναρχική θεωρία της γνώσης Σύγχρονα Θέματα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό : Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό : Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Κριτική Χαρτόδετο
2015 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο : Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών Κριτική EPUB
2011 Πόλεως λόγος : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο University Studio Press Χαρτόδετο
2008 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο : Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών Κριτική Χαρτόδετο
2000 Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος : Η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης Θεμέλιο Χαρτόδετο
1998 Η καινοτόμος περιφέρεια : Το περιφερειακό τεχνολογικό πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη : Θεωρία, ανάλυση και πολιτική Θεμέλιο Χαρτόδετο
1992 Μεταμοντέρνοι καιροί Παρατηρητής Χαρτόδετο
Πολεοδομικός προγραμματισμός : Θεωρία, θεσμοί, μεθοδολογία Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα