Η Καβάλα και τα Βαλκάνια
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, 20-23 Σεπτεμβρίου 2001
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-86690-5-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 895 γρ, 518 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει 33 εισηγήσεις οι οποίες καλύπτουν χρονικές περιόδους από την Προϊστορία μέχρι και την Τουρκοκρατία. Από τις εισηγήσεις, οι 10 ανήκουν σε πανεπιστημιακούς της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Τουρκίας, της Αλβανίας και της Ρουμανίας, ενώ οι υπόλοιπες 23 σε Έλληνες πανεπιστημιακούς, ερευνητές κλπ. Για πρώτη φορά ανακοινώθηκαν πλουσιότατα στοιχεία για την Οθωμανική Διοίκηση των περιοχών μας, τις υπηρεσίες που υπήρχαν στην Καβάλα, Χρυσούπολη και Ελευθερούπολη, τη δομή και τις αρμοδιότητές των, τα ονόματα των αξιωματούχων και των υπαλλήλων, Ελλήνων, Τούρκων, κλπ. Για πρώτη φορά μαθαίνουμε στοιχεία για την αδιάκοπη συνέχεια της πόλης στη σκοτεινή περίοδο του 15ου αιώνα, καθώς και πληθυσμιακές αναφορές των περιοχών μας, από ξένα αρχεία, των εξαιρετικά φτωχών σε πληροφορίες περιόδων 15ου-17ου αιώνα. Ανακοινώθηκαν σπάνια πληθυσμιακά στοιχεία για τη Χρυσούπολη και την Επαρχία Νέστου, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, από τις προξενικές αναφορές του Υπουργείου των Εξωτερικών. Από τη Ρουμανία μαθαίνουμε άγνωστα παρασκήνια της Διασκέψεως του Βουκουρεστίου και πως τελικά η Καβάλα ξανάγινε ελληνική. Αποκαλύπτεται για πρώτη φορά η ύπαρξη ενός έξοχου Καβαλιώτη ερευνητή του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, δάσκαλου απόφοιτου της διδασκαλικής σχολής Μαρούλη των Σερρών, συγγραφέα θεατρικών έργων και έξοχων παιδικών παραμυθιών, συλλογέα τοπικών τραγουδιών με τις νότες της μελωδίας τους, συλλογέα πλουσιότατου λαογραφικού υλικού κλπ.

Add: - Upd: