Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο
Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη 18-23 Οκτωβρίου 2005
Thrace in the Graeco-Roman World
Proseedings of the 10th International Congress of Thracology, Komotini - Alexandroupolis 18-23 October 2005
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7905-38-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Γαλλικά || Γερμανική || Ελληνική, Νέα
€ 119.69 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 28 εκ., 1,913 γρ., 754 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-01-14 15:56:32