Ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση
Αγιοπετρίτου, Σοφία || Βελλοπούλου, Αγγελική || Γώτη, Ευθυμία || Δασυγένης, Μηνάς || Δηµητρά, Σταυρούλα || Δημητρακοπούλου, Αγγελική || Ζαχαρής, Γιώργος || Ζιούζιος, Δηµήτρης || Θεοδωρακόπουλος, Δημήτρης Γ. || Ιωάννου, Μιχάλης || Καλογιαννάκης, Μιχαήλ || Καλογιαννίδου, Αναστασία || Καμπεζά, Μαρία || Κολοκούρη, Ελένη || Κορνελάκη, Αθηνά-Χριστίνα || Κορτζή, Μάτα || Κοσκολού, Αλεξάνδρα || Κρητικός, Γεώργιος || Μαϊδου, Ανθούλα || Μανταδάκη, Ευαγγελία || Μαργαρίτη, Αδαμαντία || Μαστρογιαννάκης, Στέλιος || Μήτση, Πολυξένη || Μπιρμπίλη, Μαρία || Μπράτιτσης, Θαρρενός || Νάστου, Μαριάνθη || Νάτσιου, Γεωργία || Νικολάου, Ειρήνη || Νταλαούτη, Παρασκευή || Παπαδοπούλου, Πηνελόπη || Παπαζήση, Χριστίνα || Παπανδρέου, Μαρία || Πλακίτση, Κατερίνα || Πολάτογλου, Χαρίτων Μ. || Πρωτοπαπάς, Δημήτρης || Ρεκούμη, Χαρίκλεια || Σακελλαρίου, Μαρία Ι. || Σκένδου, Βασιλική || Σκουμιός, Μιχαήλ || Σταμούλης, Ευθύμιος || Στράτη, Παναγιώτα || Τσέου, Ελένη || Τσολοπάνη, Ελένη || Φεσάκης, Γιώργος || Φλώρου, Αικατερίνη || Χάιτα, Μάρθα || Χατζηλία, Ευφροσύνη || Ψαροµηλίγκο, Ζωή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-8799-5
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 5/2024
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 10/11/2025
€ 17.98 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
496 σελ.
Περιγραφή
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην έρευνα και διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην προσχολική ηλικία επικεντρώνονται σε βιωµατικές και διερευνητικές εµπειρίες µάθησης που ενισχύουν την περιέργεια, την κριτική σκέψη και την αγάπη για την επιστήµη. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν διαθεµατικές προσεγγίσεις όπως η STEAM, προκειµένου να προσφέρουν µια ολιστική προσέγγιση που ενθαρρύνει τους µικρούς µαθητές να εξερευνήσουν και να εφαρµόσουν τις επιστηµονικές τους γνώσεις. Ένα σύγχρονο εργαλείο της διαθεµατικής προσέγγισης αποτελεί η εκπαιδευτική ροµποτική, η οποία προσφέρει µια βιωµατική και ελκυστική πλατφόρµα για παιδιά µέσω της οποίας καλλιεργούνται βασικές έννοιες µηχανικής, η λογική συλλογιστική και υπολογιστική σκέψη. Επιπλέον, η εισαγωγή των τεχνών και της δηµιουργικότητας στο πλαίσιο της STEAM εκπαίδευσης επιτρέπουν στα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες τους πολυτροπικά. Η ενσωµάτωση των παραπάνω καλλιεργεί τη φαντασία των παιδιών και προωθεί µια ευρύτερη κατανόηση της διασύνδεσης των διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις σε µη τυπικούς χώρους µάθησης όπως το µουσείο, στο οποίο οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε διαδραστικά εκθέµατα και εκπαιδευτικά προγράµµατα κατάλληλα για την ηλικία τους. Εξίσου σηµαντική στην προσχολική ηλικία είναι η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, µέσω της οποίας οι µαθητές αναπτύσσουν µια ολιστική κατανόηση της αλληλεξάρτησης µεταξύ της ανθρώπινης κοινωνίας και της φύσης και έχουν τη δυνατότητα να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής µε ορίζοντα ένα βιώσιµο µέλλον. Συνεπώς, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των φυσικών επιστηµών για την προσχολική εκπαίδευση παρέχουν µια σταθερή βάση για επιστηµονικό γραµµατισµό και διά βίου µάθηση και προετοιµάζουν τα παιδιά για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Add: 2024-05-13 13:25:45 - Upd: 2024-05-21 11:51:28