Διδάσκοντας και μαθαίνοντας γλώσσα με το ChatGPT
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-479-8
Κριτική, Ιλίσια, Αθήνα, 3/2024
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 7/9/2025
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 128 σελ.
Περιγραφή
Στις 30 Νοεμβρίου 2022, ένα πειραματικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης με διαλογικές ικανότητες (chatbot) έγινε παγκόσμια διαθέσιμο δωρεάν και ανέτρεψε την εικόνα που είχαμε για τις ικανότητες των υπολογιστών να διαχειρίζονται την ανθρώπινη γλώσσα. Το ChatGPT όχι μόνο μπόρεσε να λύσει τα σημαντικότερα ερευνητικά προβλήματα του κλάδου της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing – NLP) σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά κατάφερε και να ενσωματωθεί στην καθημερινή ψηφιακή ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Στον χώρο της εκπαίδευσης, η υποδοχή του ChatGPT υπήρξε κυρίως αρνητική, γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για το συγκεκριμένο εργαλείο, τις δυνατότητές του αλλά και τις αδυναμίες του. Το σημαντικό αυτό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία καλείται να καλύψει το παρόν βιβλίο. Το κεντρικό θέμα του είναι η εξερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το ChatGPT μπορεί να ενσωματωθεί δημιουργικά και ηθικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα, έτσι ώστε ακόμα και ο μη ειδικός να μπορεί να το διαβάσει ευχάριστα και να γνωρίσει τις δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου στη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία.

Add: 2024-03-07 16:31:12 - Upd: 2024-03-28 16:06:19