Σχέσεις Ορθόδοξης Εκκλησίας και Πολιτείας στα Ιόνια Νησιά 1799-1807 Επτάνησος Πολιτεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-598-6
Γρηγόρη, Αθήνα, 1/2024
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 21/7/2025
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 190 σελ.
Περιγραφή
Σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η διαπίστωση των σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Πολιτείας στα Ιόνια νησιά την περίοδο 1799-1807, κατά την οποία δημιουργείται το πρώτο ημιανεξάρτητο ελληνικό κράτος (Επτάνησος Πολιτεία, 1800-1807), μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απόλυτης λατινοκρατίας.
Κατά την εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν τρία βασικά ερωτήματα, που έπρεπε να απαντηθούν: 1ο) Ποιος ασκούσε την πραγματική εξουσία στα Επτάνησα κατά την περίοδο 1799-1807; 2ο) Ποιος διαμόρφωσε τις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας και ποιο το είδος των σχέσεων αυτών (συναλληλία ή πολιτειοκρατία) την υπόψη περίοδο; 3ο) Για ποιους λόγους επικράτησε το συγκεκριμένο είδος σχέσεων;

Add: 2024-02-21 13:54:32 - Upd: 2024-02-22 09:25:59