Πολιτισμός, Τέχνες και Συμπερίληψη
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές
Επιστημονική επιμέλεια: Κανάρη, Χαρίκλεια || Λενακάκης, Αντώνης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-633-069-8
σοφία A.E., Θεσσαλονίκη, 2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
728 σελ.
Περιγραφή
Πώς αντιλαμβανόμαστε, αλήθεια, τη συμπερίληψη στις τέχνες, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση σε όλες τις μορφές της; Ή αλλιώς, ποια κοινωνία οραματιζόμαστε;
Σε αυτόν τον συλλογικό τόμο που περιλαμβάνει 27 εισηγήσεις, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και ειδικοί από διακεκριμένους φορείς πολιτισμού φωτίζουν τις διαφορετικές πλευρές αυτού του κρίσιμου κοινωνικού θέματος. Ο τόμος περιλαμβάνει εξαιρετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν από πολιτιστικούς φορείς και αξιολογήθηκαν ως αποτελεσματικές.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες συνοψίζονται σε τέσσερις κεντρικές ενότητες:
α. Πολιτισμική συμμετοχή και συμπεριληπτική κουλτούρα στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό
β. Τέχνες, καλλιτεχνική δημιουργία και συμπερίληψη και τέχνες στην εκπαίδευση
γ. Χώροι πολιτισμού, μουσεία, προσβασιμότητα και συμπερίληψη
δ. Συνέργειες, δίκτυα συνεργασίας, καλές πρακτικές, δράσεις και ζητήματα επιμόρφωσης σε θέματα τεχνών, πολιτισμού και συμπερίληψης

Add: 2024-01-17 12:51:29 - Upd: 2024-05-02 11:20:18