Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2439-2
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/10/2024
€ 23.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 399 σελ.
Περιγραφή
Το βιβλίο πραγματεύεται τη μακρά διαδρομή της έρευνας και της θεωρίας για τη συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα στις κοινωνικές επιστήμες. Αφετηριακά, ανατέμνονται οι προσλήψεις των συλλογικά δρώντων στις προνεωτερικές κοινωνίες από τους οργανικούς διανοούμενους της εποχής και στη συνέχεια τα εγχειρήματα μιας κοινωνιολογικής κατανόησης των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων στις αρχές του 20ού αιώνα. Ακολούθως, με ορόσημο την εκρηκτική δεκαετία του 1960, ανασυγκροτούνται οι εστιασμένες στα νέα κοινωνικά κινήματα προσεγγίσεις, όπως διαμορφώνονται στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο εντατικός διάλογος ανάμεσα σε σχολές σκέψης που εκκινούν από διαφορετικές επιστημολογικές και μεθοδολογικές θέσεις προσανατολίζει τον αναγνώστη σε έναν κριτικό αναστοχασμό για τη συμβολή των επιμέρους θεωριών στην κατανόηση της συλλογικής δράσης στον ορίζοντα των αλλεπάλληλων σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών κρίσεων. Υποστηρίζεται ότι η σύγχρονη έρευνα για τη συλλογική δράση, στις συνθήκες κατίσχυσης του νεοφιλελευθερισμού και της μεταδημοκρατικής διακυβέρνησης, οφείλει να επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του κοινωνικού μετασχηματισμού στην καθημερινή ζωή των κυριαρχούμενων κοινωνικών ομάδων, ως όρο για την κατανόηση των μορφών και των περιεχομένων της κινηματικής δυναμικής τους.
Περιεχόμενα
Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων: Μια εισαγωγή 9
1. Προνεωτερικοί λόγοι περί των μαζών: Από τις «κοιλιές δίχως χέρια» στη «Λερναία Ύδρα της αταξίας»
2. Burke και de Maistre για τη Γαλλική Επανάσταση: Από τον δεσποτισμό του πλήθους στη Θεία Πρόνοια
3. Η Γαλλική Επανάσταση και ο φόβος του πλήθους στη συντηρητική γραμματεία προς το τέλος του 19ου αιώνα
4. O Gustave Le Bon, οι μάζες και η ψυχολογία τους
5. Οι «συνομιλητές» του Le Bon στη μελέτη των μαζών
6. Αναζωπυρώσεις της συζήτησης για τις μάζες
7. Οι θεωρίες της συλλογικής συμπεριφοράς
8. Η συλλογική συμπεριφορά στην προσέγγιση του Neil Smelser
9. Μεταπολεμικές κοινωνικές συγκρούσεις και «νέα» κοινωνικά κινήματα
10. Η Θεωρία Κινητοποίησης Πόρων
11. Πολιτικό σύστημα και κοινωνικά κινήματα
12. Η νοηματική πλαισίωση της συλλογικής δράσης
Επίλογος: Προς μια κοινωνία των κινημάτων;
Βιβλιογραφία

Add: 2024-01-17 11:11:30 - Upd: 2024-01-17 11:25:05