Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση - Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Πελαγία Γέσιου - Φαλτσή
Για τη συνεισφορά της στην ερμηνεία του δικαίου της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-775-0
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 10/6/2025
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 480 σελ.
Περιγραφή
Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί την πεμπτουσία όλου του οικοδομήματος του δικονομικού διεθνούς δικαίου. Οι ρυθμίσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας, των διασυνοριακών επιδόσεων, της διεθνούς εκκρεμοδικίας ή συνάφειας, της διεθνούς συνδρομής και γενικότερα κάθε διαδικαστικής εκφάνσεως στις δίκες με στοιχεία αλλοδαπότητας αποσκοπούν εν τέλει στην έκδοση μιας δικαστικής αποφάσεως, η οποία θα μπορεί να κυκλοφορήσει και εκτός του κράτους εκδόσεώς της, εκεί όπου ο νικητής διάδικος θα μπορούσε να επιτύχει αποτελεσματικότερα την ικανοποίηση του δικαιώματός του. Με την ευκαιρία κυκλοφορίας του μνημειώδους συγγραφικού έργου της Καθηγήτριας Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή «Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως. Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση», τόμ. ΙΙΙα/β, σε δεύτερη έκδοση (ο τόμος ΙΙΙβ από κοινού με την Ομότ. Καθηγήτρια Λ.-Μ. Πίψου), που επισφραγίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ένα έργο ζωής της συγγραφέως, ο τόμος αυτός των παράλληλων εκδόσεων του περιοδικού Lex&Forum-Opera Juris αποτελεί αφιέρωμα στην τιμώμενη Καθηγήτρια ως ελάχιστη ανταπόδοση για την πολύτιμη προσφορά της στο δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως.
Όπως η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση καλύπτει ένα εξαιρετικά διευρυμένο αντικείμενο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνον στα διαδικαστικά ζητήματα που συνήθως συνδέονται με την εκτελεστική διαδικασία, καθ’ εαυτήν, έτσι και ο τόμος αυτός περιέχει μια σειρά ιδιαίτερα σημαντικών συμβολών έγκυρων και αναγνωρισμένων δικαστικών λειτουργών, ακαδημαϊκών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων, επί ενός ευρέως φάσματος κρίσιμων και επίκαιρων πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων, που απασχολούν όλους τους επιμέρους κλάδους της δικαστηριακής πράξης: από τα ζητήματα της διαδικασίας εκτέλεσης των αλλοδαπών αποφάσεων ή της εκτελεστότητας αλλοδαπών διαθηκών και λοιπών δημοσίων εγγράφων, έως τις συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης ή τις διαταγές δέσμευσης λογαριασμών.

Add: 2023-12-29 11:54:58 - Upd: 2024-05-31 13:54:43