Εκπαιδευτική Πολιτική και Έρευνα για την Αξιολόγηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-612-499-0
Γρηγόρη, Αθήνα, 11/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/5/2025
€ 26.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 410 σελ.
Περιγραφή
Ο τόμος αυτός διευρύνει τη θεματική του τόμου «Θεωρητικός Λόγος και Πολιτικές Πρακτικές στις διαδικασίες Αξιολόγησης». Προέκυψε από την επιστημονική ανάγκη παράθεσης επιστημονικών και νομοθετικών εξελίξεων στη θεματική ενότητα Αξιολόγηση. Έτσι, αναδεικνύει Λόγους για την Αξιολόγηση, πολιτικούς μετασχηματισμούς, ερμηνευτικούς επικαθορισμούς, συνέχειες ή ασυνέχειες, όπως και συγκρουσιακά ή διαπραγματευτικά περιβάλλοντα, που ενεργοποιούνται κυρίως στον εκπαιδευτικό χώρο.
Στο συλλογικό τόμο εξετάζονται ζητήματα που έχουν σχέση με την Αξιολόγηση δομών, υπηρεσιών και πολιτικών πρακτικών. Θεωρητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις εστιάζονται σε σύγχρονα αναλυτικά σχήματα για την Αξιολόγηση με έμφαση και στις ανταγωνιστικές σχολές σκέψεις. Έχει δοθεί έμφαση, κυρίως στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση, ώστε ο εκπαιδευτικός λόγος να συνδεθεί με την πολιτική προθετικότητα, την κατασκευή της γνώσης. Η Αξιολόγηση ως θεωρία και διαδικασία προσεγγίζεται πολυ-παραγωγικά, ώστε η έννοια να οριστεί μέσα σε κατηγορίες ανάλυσης του εκσυγχρονισμού, της τεχνοκρατικής αντίληψης της πολιτικής και των οικονομικών πολιτισμικών ερμηνειών για την αξιοκρατία.
Στο πεδίο ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αναλύονται ζητήματα νομοθεσίας ως πολιτικός Λόγος και σχετίζονται με τον υποδειγματισμό εφαρμογής της Αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Οι έρευνες που περιλαμβάνονται στον τόμο διακρίνονται από την εσωτερικότητα της κουλτούρας της Αξιολόγησης ως εκπαιδευτική πολιτική περιγραφή σε αντιστοίχιση με την ενδο-δράση της εκπαιδευτικής κοινότητας, που διαχειρίζεται δομικούς περιορισμούς και δομικές δυνατότητες σε πραγματικές δομές, στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Add: 2023-12-18 14:29:25 - Upd: 2023-12-18 14:29:25