Ψυχοπαθολογία
Μια συνθετική προσέγγιση
Abnormal Psychology : An Integrative Approach (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5560-13-3
Gotsis Εκδόσεις, Πάτρα, 1/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 12/7/2024
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 2,000 γρ., 904 σελ.
Περιγραφή
 Το βιβλίο αυτό, στην όγδοη έκδοσή του, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συγγράμματα στο χώρο της Ψυχοπαθολογίας, με χιλιάδες βιβλιογραφικές αναφορές από ερευνητές και συγγραφείς σε όλο τον κόσμο. Οι συγγραφείς του παρόντος εγχειριδίου υιοθετούν και προάγουν μια βιοψυχοκοινωνική οπτική, σύμφωνα με την οποία οι ψυχικές διαταραχές μελετώνται ως απόρροια σύνθετων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες. Με ένα ιδιαίτερα άμεσο, ελκυστικό και επικοινωνιακό ύφος, καθώς και με ένα πλήθος κλινικών παραδειγμάτων, οι συγγραφείς επιτυγχάνουν να κάνουν προσιτό το περιεχόμενο του βιβλίου ακόμα και στον αναγνώστη που διαθέτει ελάχιστη ή καθόλου γνώση στην Ψυχοπαθολογία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χρησιμότητα της Ψυχοπαθολογίας στην εκπαίδευση των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, κ.λπ., το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να γίνει απαραίτητο εγχειρίδιο σε προπτυχιακούς και / ή μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Ιατρικής / Ψυχολογίας / Κοινωνικής Εργασίας / Νοσηλευτικής που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών των ενηλίκων και τα σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια που σχετίζονται με την αποκλίνουσα συμπεριφορά, καθώς και στην αιτιοπαθογένεια και τις σημαντικότερες μεθόδους θεραπευτικής παρέμβασης.

Το βιβλίο αυτό, στην όγδοη έκδοσή του, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συγγράμματα στο χώρο της Ψυχοπαθολογίας, με χιλιάδες βιβλιογραφικές αναφορές από ερευνητές και συγγραφείς σε όλο τον κόσμο. Οι συγγραφείς του παρόντος εγχειριδίου υιοθετούν και προάγουν μια βιοψυχοκοινωνική οπτική, σύμφωνα με την οποία οι ψυχικές διαταραχές μελετώνται ως απόρροια σύνθετων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες. Με ένα ιδιαίτερα άμεσο, ελκυστικό και επικοινωνιακό ύφος, καθώς και με ένα πλήθος κλινικών παραδειγμάτων, οι συγγραφείς επιτυγχάνουν να κάνουν προσιτό το περιεχόμενο του βιβλίου ακόμα και στον αναγνώστη που διαθέτει ελάχιστη ή καθόλου γνώση στην Ψυχοπαθολογία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χρησιμότητα της Ψυχοπαθολογίας στην εκπαίδευση των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, κ.λπ., το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να γίνει απαραίτητο εγχειρίδιο σε προπτυχιακούς και / ή μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Ιατρικής / Ψυχολογίας / Κοινωνικής Εργασίας / Νοσηλευτικής που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών των ενηλίκων και τα σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια που σχετίζονται με την αποκλίνουσα συμπεριφορά, καθώς και στην αιτιοπαθογένεια και τις σημαντικότερες μεθόδους θεραπευτικής παρέμβασης.


Add: 2023-12-09 12:38:53 - Upd: 2024-02-22 11:43:52