Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του νέου δημόσιου μανατζμεντ στις περιφέρειες
Ζητήματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,της υπαλληλικής δεοντολογίας και του Πειθαρχικού Δικαίου, που αναφύονται κατά τη λειτουργία των Περιφερειών Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 3-5 Μαΐου 2022
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-761-3
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 20/5/2025
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 264 σελ.
Περιγραφή
Ο παρών Τόμος έχει ως στόχο την εμπέδωση από τους υπαλλήλους της ενεργού Διοικήσεως των κανόνων που διέπουν τη δράση της, με σκοπό την ορθότερη εφαρμογή τους. Περιλαμβάνει το σύνολο των εισηγήσεων, καθώς, επίσης, τα συμπεράσματα του Σεμιναρίου που διοργανώθηκε από τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Περιφέρειας Αττικής και διεξήχθη διαδικτυακά τον Μάιο του 2022.
Στον τόμο αυτόν γίνεται μια συστηματική προσπάθεια εξειδίκευσης και κατανόησης των διαφόρων νομικών εννοιών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως διοικητική πράξη, πρόσβαση στα έγγραφα, προηγούμενη ακρόαση, αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή, αναφορά στην Αρχή, συγκρότηση και νόμιμη σύνθεση συλλογικού διοικητικού οργάνου, με τη βοήθεια απλών πρακτικών παραδειγμάτων από τη νομολογία. Περαιτέρω, μελετώνται πρακτικά παραδείγματα από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία επί ζητημάτων δεοντολογίας, ενόψει και των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και της εισαγωγής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή ζωή, όπως, επίσης, επί ζητημάτων πειθαρχικού δικαίου, καθώς είναι χρήσιμο να γίνεται αντιληπτό από κάθε δημόσιο υπάλληλο πότε μια συμπεριφορά, η οποία κινείται στα όρια, παραβιάζει ή δεν παραβιάζει τους κανόνες της δεοντολογίας ή εκείνους του πειθαρχικού δικαίου.

Add: 2023-12-01 16:35:43 - Upd: 2024-02-21 16:53:36