Ψυχολογική Εκτίμηση
Ένας πρακτικός οδηγός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5560-14-0
Gotsis Εκδόσεις, Πάτρα, 4/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 26/10/2024
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 472 σελ.
Περιγραφή
Αν διερευνήσει κανείς τα διαθέσιμα διεθνή και Ελληνικά συγγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές ψυχολογίας και ψυχολόγους για τη διαδικασία της ψυχολογικής εκτίμησης, θα διαπιστώσει ότι τα περισσότερα εστιάζουν στη χρήση και ερμηνεία ατομικών ψυχομετρικών δοκιμασιών, ερωτηματολογίων κ.λπ. Ωστόσο, η διαδικασία της ψυχολογικής εκτίμησης δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ψυχομετρικών δοκιμασιών, και εκτείνεται πολύ πλέον των δοκιμασιών. Προφανώς, οι περιεκτικές ψυχολογικές εκτιμήσεις βασίζονται στην κατάλληλη χρήση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα εργαλεία αυτά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Το σύγγραμμα αυτό έχει σκοπό να πληροφορήσει τους φοιτητές ψυχολογίας και τους επαγγελματίες ψυχολόγους για το επόμενο βήμα στη μάθηση της διαδικασίας της ψυχολογικής εκτίμησης. Έχοντας ολοκληρώσει την εξοικείωση τους με τις διαθέσιμες ψυχομετρικές/ψυχολογικές δοκιμασίες, το σύγγραμμα αυτό θα τους καθοδηγήσει μεθοδολογικά στην ορθή και περιεκτική διεκπεραίωση της ψυχολογικής εκτίμησης. Ο βασικός στόχος του συγγράμματος είναι η παρουσίαση της διαδικασίας εκτίμησης με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια μέσα από τη χρήση μελετών περίπτωσης. Η προσέγγιση και η οργάνωση αυτού του συγγράμματος προσομοιώνουν τη φυσική πορεία της ατομικής ψυχολογικής εκτίμησης, ώστε να διευκολύνει τη διαχείριση των πιο σύνθετων κλινικών περιπτώσεων. Θα πρέπει, ωστόσο, πάντοτε να έχουμε στο νου μας ότι η διαδικασία της ψυχολογικής εκτίμησης είναι σύνθετη και πολλές φορές περίπλοκη (όπως ακριβώς είναι και η ανθρώπινη φύση). Είναι σημαντικό επομένως, να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκρίνεια στη διαδικασία της εκτίμησης, η οποία θα υποστηρίζει την παροχή σαφών, συγκεκριμένων και χρήσιμων κλινικών συστάσεων.

Add: 2023-11-30 16:56:22 - Upd: 2023-12-05 15:35:20