Έργα της αγάπης
Τιμητικός τόμος για τον Χ. Λ. Καράογλου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-211-051-5
Σμίλη, Αθήνα, 11/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 8/5/2025
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 368 σελ.
Περιγραφή
Ακάματος ερευνητής, αποτελεσματικός δάσκαλος, αφειδώλευτος σύμβουλος συνεργατών και φοιτητών του, ο Χ. Λ. Καράογλου έχει κερδίσει με τις αρχές, το ήθος, το δημοκρατικό του πνεύμα την εκτίμηση και την αναγνώριση φίλων, συναδέλφων και μαθητών. Έχει, αθόρυβα και επίμονα, ανοίξει καινούριους δρόμους στη Νεοελληνική Φιλολογία. Μελετώντας αρχεία περιοδικών και λογοτεχνών και εξετάζοντας τόσο τη γενικότερη εικόνα στο πεδίο των ιδεών όσο και επιμέρους επιστημονικά ζητήματα, έχει φέρει στο φως άγνωστες πτυχές της ιστορίας της λογοτεχνίας μας, δείχνοντάς μας παράλληλα ότι τίποτε δεν είναι τόσο μικρό, ώστε να μην αξίζει να ερευνηθεί· και τίποτε τόσο μεγάλο, ώστε να μην μπορεί να περιγραφεί.

Αφετηρία για την έκδοση του τόμου αυτού ήταν η επιθυμία που είχαμε από χρόνια ορισμένοι μαθητές του να εκφράσουμε την οφειλή μας στο έργο και στην προσωπικότητά του. Όταν η ιδέα ωρίμασε, η επιθυμία αυτή πήρε τη μορφή τής συγκρότησης ενός βιβλίου με κείμενα που θα αποτελούσαν εισφορά στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας και, ταυτόχρονα, μια έμπρακτη απόδοση τιμής. Έργα της αγάπης είναι, λοιπόν, οι μελέτες που του αφιερώνουν φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του.

Add: 2023-11-09 14:45:03 - Upd: 2024-03-11 09:36:24