Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 2η Έκδοση
Μια Ολιστική Προσέγγιση για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Strategic Corporate Social Responsibility, 2nd Edition : A Holistic Approach to Responsible (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-221-030-7
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 9/2023
2η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 26/3/2025
€ 55.64 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 29 εκ., 1,565 γρ., 504 σελ.
Περιγραφή
Σχετικά με τη Συγγραφέα - Πρόλογος του David L. Cooperrider - Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης - Ευχαριστίες – Εισαγωγή στο Βιβλίο - Ο Μεταβαλλόμενος Κόσμος μας και η Εξέλιξη της ΕΚΕ – Από τις Πυραμίδες της ΕΚΕ στη Διαμοιραζόμενη Αξία και Ακόμα Παραπέρα: Υποδείγματα και Πλαίσια Της ΕΚΕ - Κινούμενοι πέρα από τους Μετόχους: Ενδιαφερόμενα Μέρη στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης – Επιχειρηματική Ηθική: Πώς η Φιλοσοφία Μπορεί να μας Βοηθήσει στη Λήψη Ηθικών Αποφάσεων στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις - Το Κ στην ΕΚΕ: Κοινωνικά και Παγκόσμια Θέματα - Βιωσιμότητα του Περιβάλλοντος: O Ρόλος των Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη - Η Υπεύθυνη Ηγεσία ως Πηγή Έμπνευσης για την ΕΚΕ - Όλοι Μαζί: Συμμετοχή των Ενδιαφερομένων Μερών στην ΕΚΕ - Αντίκτυπος της ΕΚΕ: Δημιουργία, Μέτρηση και Επικοινωνία του Αντίκτυπου – Συγκριτική Αξιολόγηση της ΕΚΕ: Πλαίσια, Πρότυπα, Πιστοποιήσεις και Δείκτες – Από τις Πυραμίδες της ΕΚΕ στη Διαμοιραζόμενη Αξία και Ακόμα Παραπέρα: Υποδείγματα και Πλαίσια της ΕΚΕ - ΕΚΕ και Μάρκετινγκ: Τα τρία Θέματα - Πορεία προς τα Εμπρός: Κάνοντας την Αλλαγή - Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα - Πώς Συνδέει η Εταιρεία ΤΙΤΑΝ ΑΕ τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με τη Στρατηγική της; - Μελέτες Περίπτωσης Ανάλυσης Ουσιαστικότητας και Διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη: Ι - Μελέτες Περίπτωσης Ανάλυσης Ουσιαστικότητας και Διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη: ΙI - Η Περίπτωση της Mytilineos - Οι Πρωτοβουλίες και οι Δράσεις ΕΚΕ των ΕΛΠΕ - Η Ολιστική Προσέγγιση ΕΚΕ της Apivita - Οι Πρωτοβουλίες της Coca-Cola Ελλάς στη Διαχείριση Απορριμμάτων - Solmeyea: H Καινοτόμος Ελληνική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας – Κυκλική Οικονομία στην Πράξη I: Coffe-Eco – Κυκλική Οικονομία στην Πράξη II: Κλήμης - Ευρετήριο
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2023-09-26 09:54:42 - Upd: 2023-09-26 09:55:42