Φοιτητική Ένωση Κρητών και εθνοτοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι την περίοδο της δικτατορίας
Επιμέλεια κειμένου: Σακελλαρόπουλος, Τάσος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5154-64-6
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
184 σελ.
Περιγραφή
Η έκδοση περιλαμβάνει τα κείμενα των ομιλιών (μαρτυρίες) που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας "Η Φοιτητική Ένωση Κρητών και οι εθνοτοπικοί Φοιτητικοί Σύλλογοι την περίοδο της δικτατορίας" (συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" στις 14 Ιανουαρίου 2019) και είναι εμπλουτισμένη με μαρτυρίες που κατατέθηκαν γραπτώς εκ των υστέρων, για να φωτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της δράσης των εθνοτοπικών φοιτητικών συλλόγων στη δικτατορία. Συνέκδοση με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".

Add: 2023-09-21 16:56:33 - Upd: 2023-09-21 16:56:33