«Εγώ την αλήθεια…»
Απομνημονεύματα - Υπομνήματα - Ενθυμήματα - Αναμνήσεις - Διηγήσεις
Καλλιτέχνης: Πρεσβύτης, Θύμιος
Επιμέλεια κειμένου: Ενεπεκίδου, Άννα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5154-63-9
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
120 σελ.
Περιγραφή
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «“Εγώ την αλήθεια…” Απομνημονεύματα - Υπομνήματα - Ενθυμήματα - Αναμνήσεις - Διηγήσεις», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τον Νοέμβριο του 2021.

Add: 2023-09-21 16:50:04 - Upd: 2023-09-21 16:50:04