Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2458-3
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/1/2025
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 332 σελ.
Περιγραφή
Η πολιτική επιστήμη αποτελεί μια πολυδιάστατη πειθαρχία κανονιστικών αναφορών, θεωρητικής και εμπειρικής θεμελίωσης, η οποία πλαισιώνει πολυάριθμους επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα. Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να εισαγάγει τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες στην προβληματική της πολιτικής επιστήμης, καλύπτοντας με συνοπτικά και ενημερωμένα κεφάλαια βασικούς κλάδους που συγκροτούν το αντικείμενό της και αξιοποιώντας την ειδημοσύνη και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σχετικά με τις επιλεγμένες θεματικές. Ταυτόχρονα, απαντά στη διαπιστωμένη έλλειψη ενός εισαγωγικού έργου στην πολιτική επιστήμη, το οποίο να καταγράφει την οπτική Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτικών επιστημόνων και να αναφέρεται σε εμπειρίες από την ελληνική πολιτική και κοινωνία.
Οι θεματικές τις οποίες καλύπτει ο τόμος είναι: Εξουσία, κράτος και θεσμοί αντιπροσώπευσης, δημοκρατία, πολιτική oικονομία, ιδεολογία και πολιτικές ιδεολογίες, διεθνείς σχέσεις, φύλο και πολιτική, πολιτικά κόμματα, ομάδες πίεσης, πολιτική και εκλογική συμπεριφορά, εκλογικά συστήματα και πολιτική επικοινωνία.

Add: 2023-07-27 12:16:35 - Upd: 2023-07-28 14:48:49