Αθήνα: Από την αστική ανθεκτικότητα στη βιώσιμη κινητικότητα
Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 9.3.2022 από τον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-704-0
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 2/1/2025
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 22 εκ., 57 σελ.
Περιγραφή
Η κεντρική Αθήνα, ιστορικός τόπος και παράλληλα μια σύγχρονη ζωντανή ευρωπαϊκή πόλη, συζητά τα τελευταία χρόνια εντατικά πολιτικές για τη διαχείριση του αστικού χώρου με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την εξισορρόπηση των αστικών χρήσεων και εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στο παρόν έργο παρουσιάζεται μια πολύπλευρη συζήτηση γύρω από αυτό το εγχείρημα και συγκεκριμένα γύρω από δύο κεντρικά θέματα: της προώθησης μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της αστικής ανθεκτικότητας και της συντονισμένης παρέμβασης στο πλαίσιο της εξασφάλισης όρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Στο παρόν παρουσιάζονται συστηματικά όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας που διοργανώθηκε στις 9.3.2022 από τον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, στην οποία συμμετείχαν προσκεκλημένοι συγγραφείς με ξεχωριστή επιστημονική εξειδίκευση και ερευνητική/επαγγελματική εμπειρία.

Add: 2023-07-12 13:59:48 - Upd: 2023-07-17 16:25:10