Δημόσιος Χώρος, Εκπαίδευση, Επικοινωνία
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0939-8
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 17/11/2024
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 406 γρ., 222 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό συνιστά μια πρόταση προβληματισμού, διαλόγου και συνεισφοράς στην κατανόηση της συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας μέσα από μια διεπιστημονική, πολυμεθοδολογική και πολυτροπική ματιά.
Ο δημόσιος χώρος αποτελεί το διακύβευμα του βιβλίου συνδυαστικά με την επικοινωνιακή δράση και τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές λειτουργίες. Η αναμόρφωση του δημόσιου χώρου μέσα από την προσπάθεια απάλειψης των διακρίσεων, προάσπισης των δικαιωμάτων, αποδοχής της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας επιχειρείται να εξεταστεί με την πρόταση και την υιοθέτηση καινοτόμων μαθησιακών διαδικασιών.
Η εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται στο κέντρο μιας διαδρομής που καλείται να συσπειρώσει διαφορετικά ζητήματα μέσα από διαφορετικές δράσεις προωθώντας τον διάλογο και την αναγκαιότητα της επικοινωνιακής δράσης για την αντιμετώπιση της ετερότητας, την αποδοχή και την αναγνώρισή της μέσα από τυπικές αλλά και άτυπες μορφές εκπαίδευσης που στην ουσία συνιστούν πολιτισμική παρέμβαση σε αξιακό, ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Add: 2023-06-08 10:53:25 - Upd: 2024-01-30 17:16:28