Αναζητώντας το μέλλον του Ευρωπαϊκού Χώρου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5705-10-7
Προπομπός, Αθήνα, 5/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 28/11/2024
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 304 σελ.
Περιγραφή
Τα τελευταία χρόνια μια πληθώρα νέων εννοιών, θεωρητικών θέσεων, διακηρύξεων, κανονισμών και οδηγιών, μέσων και εργαλείων παρέμβασης κατακλύζουν τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα ρεύματα εισέρρευσαν στις πολιτικές της, επηρεασμένα από διαδοχικές κρίσεις που συγκλόνισαν την Ευρώπη, θέσεις διεθνών οργανισμών, τεχνολογικές εξελίξεις και την κλιματική αλλαγή. Επηρέασαν την πολιτική για τη συνοχή, τις πόλεις, την έξυπνη ανάπτυξη, τον κλιματικό σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα έναντι κινδύνων, και βέβαια τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Η πολιτική της ΕΕ είχε όμως να αντιμετωπίσει και εσωτερικούς διασπαστικούς κινδύνους που οφείλονταν σε δυσαρέσκειες, ανισότητες, κοινωνικές εκρήξεις και αβεβαιότητες για το μέλλον. Οι νέες πραγματικότητες προκάλεσαν έναν αέναο κύκλο θεωρητικών αναζητήσεων που επηρεάζεται και από τις επιδράσεις παγκόσμιων γεωπολιτικών δυνάμεων.
Αυτό το διαδραστικό κύκλωμα, εστιασμένο στον χώρο και τον χωρικό σχεδιασμό, είναι το αντικείμενο του βιβλίου. Υπάρχουν δύο συνιστώσες στο κείμενό του, η μία αποτελούμενη από κείμενα της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, η άλλη συγκροτημένη από την αρθρογραφία έγκριτων ξένων συγγραφέων, που στρέφεται κυρίως γύρω από τα παραπάνω θέματα, όλα κεντρικής σημασίας για τις ημέρες μας. Και στις δύο περιπτώσεις παρεμβάλλονται σχόλια και αξιολογικές παρατηρήσεις.

Add: 2023-06-07 11:03:55 - Upd: 2023-06-07 11:03:55