Διεξαγωγή Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας
Αρχές, διαδικασία και μέθοδοι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5036-96-6
Προπομπός, Αθήνα, 3/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 12/9/2024
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 528 σελ.
Περιγραφή
Η έρευνα στις επιστήμες υγείας λαμβάνει πρωτεύουσα σημασία στην προληπτική και θεραπευτική προσπάθεια, στη διατήρηση της υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην καταπολέμηση των ασθενειών, ενώ, γενικότερα, καθίσταται πρωτογενής παράγοντας εξέλιξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και συνακόλουθα της ουσιαστικής ανάπτυξης. Το ανά χείρας βιβλίο εξετάζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο της συμβολής της έρευνας στη βελτίωση των επιστημών υγείας και ενσωματώνει τις τελευταίες τάσεις στην ερευνητική μεθοδολογία.
Μέσω απλής και παράλληλα εναργούς τεκμηριωμένης ερευνητικής γλώσσας, περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός ερευνητικού προγράμματος, από την αναγνώριση και τη διατύπωση του προβλήματος έως τα ερευνητικά ευρήματα.
Η μελέτη του βιβλίου καθίσταται αναγκαίος και χρήσιμος αρωγός του αναγνώστη:
Στην αποσαφήνιση των διαδικασιών αναφορικά με τη φύση και τη διαδικασία της έρευνας.
Στη διαδικασία διεξαγωγής της, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ζητήματα βιοηθικής και δεοντολογίας.
Στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ ποσοτικής, ποιοτικής, πειραματικής ή μεικτής μεθόδου.
Στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με κριτική οπτική.
Στη διατύπωση υποθέσεων.
Στην κατανόηση της κατηγοριοποίησης της δειγματοληψίας.
Στον καθορισμό και στις σχέσεις των μεταβλητών.
Στην επίτευξη αξιοπιστίας και εγκυρότητας στη μέτρηση πρωτογενών δεδομένων.
Στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων.
Στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Με σκοπό να εμπεδωθεί περαιτέρω η ύλη και να επεξηγηθούν αναλυτικότερα οι επιστημονικοί όροι και οι εννοιολογικοί σχηματισμοί, ο συγγραφέας παρουσιάζει πλειάδα απλών και κατανοητών παραδειγμάτων, ενισχύοντας τις ερευνητικές ικανότητες και δεξιότητες των αναγνωστών.
Απευθύνεται τόσο στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές στις επιστήμες υγείας που επιζητούν να προαγάγουν τη σύγχρονη επιστημονική γνώση σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του πεδίου της μεθοδολογίας της έρευνας όσο και στους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να αναπτύξουν την επιστημονική έρευνα στον επαγγελματικό τους χώρο.

Add: 2023-06-07 10:48:14 - Upd: 2023-07-03 15:18:59