Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-659-3
Είδος έκδοσης: Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 3/11/2024
€ 34.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 341 σελ.
Περιγραφή

Το εισαγωγικό αυτό έργο απευθύνεται κυρίως στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, δηλ. σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μια πρώτη, αλλά ουσιαστική, επαφή με τα ζητήματα της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στη χώρα μας. Καλύπτει, με συνοπτικό τρόπο, το σύνολο των θεματικών των δικαιωμάτων αυτών, δίνοντας έμφαση κυρίως στα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής τους.
Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα άριστο βοήθημα και για τους φοιτητές νομικής που επιθυμούν μια συνοπτική μελέτη των σημαντικότερων σημείων της ύλης.
Με λόγο απλό και κατανοητό, με συστηματική δομή και χωρίς αχανείς θεωρητικές παραθέσεις, το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη επιτομή στο πεδίο των δικαιωμάτων.


Add: 2023-05-04 11:44:46 - Upd: 2023-05-04 11:44:46