Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα -5η έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-639-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 30/9/2024
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 956 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έργο κυκλοφορεί σε πέμπτη αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση, υπό την αποκλειστική ευθύνη της εκ βάθρων επεξεργασίας του από τον Συγγραφέα. Η αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019 και, κυρίως, σειρά σημαντικών νομοθετημάτων και δικαστικών αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέστησε απαραίτητη την παρούσα.

Στη νέα αυτή έκδοση παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα ζητήματα του Συνταγματικού Δικαίου πλήρως ολοκληρωμένα, από θεματική άποψη, με την προσθήκη εκτενούς κεφαλαίου για τα δικαιώματα τρίτης γενιάς (δικαίωμα στο περιβάλλον και δικαίωμα στην ανάπτυξη). Για πρώτη φορά παρουσιάζεται και η εκτενής νέα παράγραφος 38 για τη συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος, όπου διατυπώνονται καίριες κριτικές παρατηρήσεις. Το βιβλίο έχει εμπλουτιστεί, επιπλέον, τόσο με την προσθήκη ελληνόγλωσσων βιβλιογραφικών επιλογών για περαιτέρω εμβάθυνση στο τέλος κάθε παραγράφου, όσο και με αναλύσεις σχετικά με την υλοποίηση (ή μη) των δικαιωμάτων στην πράξη, οι οποίες δεν υπήρχαν στις προηγούμενες εκδόσεις.

Με το παραπάνω πλήρες περιεχόμενο, εμπλουτισμένο με κριτικές θεωρήσεις του γράφοντος, το παρόν αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο για τον νομικό κόσμο, αλλά και για κάθε μελετητή που επιθυμεί να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τη συνταγματική προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στη χώρα μας σήμερα.


Add: 2023-04-24 13:27:13 - Upd: 2023-04-24 13:27:13