Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα, 1η Βελτιωμένη Έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-221-009-3
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 4/2023
1η έκδ. || Βελτιωμένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 19/10/2024
€ 25.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 700 γρ., 296 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα - Μέθοδοι Ανακατασκευής Εικόνας - Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία - Πυρηνική Ιατρική και Μονοφωτονιακή Τομογραφία Εκπομπής - Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου - Μαγνητική Τομογραφία - Μέθοδοι Απεικόνισης Υπερήχων - Περιθλαστική Τομογραφία - Αλληλεπίδραση RF Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Βιολογικών Ιστών - Στοιχεία Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2023-04-21 09:31:44 - Upd: 2023-04-21 09:31:44