Διαμεσολάβηση
Θεωρία & πράξη
Επιστημονική επιμέλεια: Μπώλος, Άγγελος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-110-0
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 3/2023
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 22/9/2024
€ 85.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
756 σελ.

Add: 2023-03-22 11:53:15 - Upd: 2023-08-03 14:32:19