Ειρήνη Βουρλούμη - Στον ίδιο χώρο
Ένας φωτογραφικός διάλογος με τον ζωγράφο Ανδρέα Βουρλούμη
Eirini Vourloumis - In the same space : A photographic dialogue with Andreas Vourloumis (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5507-07-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
136 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Συνοδευτικός ψηφιακός κατάλογος ομώνυμης περιοδικής έκθεσης

Add: 2023-02-21 16:17:18 - Upd: 2023-03-06 10:18:51