Αντώνης Πίττας - jaune, geel, gelb, yellow
Πράξεις μοντερνισμού με τον Αντώνη Πίττα και τον Theo van Doesburg
Antonis Pittas - jaune, geel, gelb, yellow : Acts of modernism with Antonis Pittas and Theo van Doesburg (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5507-08-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
110 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Συνοδευτικός ψηφιακός κατάλογος ομώνυμης περιοδικής έκθεσης

Add: 2023-02-21 16:09:41 - Upd: 2023-03-06 10:20:02