Γλυκύς ο βιοτός
Βίος Ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-479-266-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 80 σελ.
Περιγραφή

Η ιδέα του "συναμφότερου" χαράς και σωφροσύνης, που αποτελεί το συμπέρασμα των μελετών του πρώτου μέρους αυτού του βιβλίου, θα μπορούσε να αποδοθεί συνοπτικά με δύο φράσεις του ποιητή, φιλοσόφου Ξενοφάνη: "...(αξιοπαίνευτος) αυτός που και όταν πιεί, καλά στο φως (θα) φέρει".

"Ούτε στην κούπα πρώτα κρασί χύνοντας κάποιος να ανακατεύει αλλά νερό και στο νερό πάνω κρασί".

 
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου, η αυτοβιογραφία μου απηχεί, κατά κάποιο τρόπο, την εστιακή ιδεά του πρώτου.

Add: 2023-01-30 09:30:36 - Upd: 2023-02-09 13:52:15