Ιστορικά
153 χρονογραφήματα (1939-1958) με θέματα παρμένα απ' την ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5234-28-7
Αρχείο, Αθήνα, 2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ., 266 σελ.

Add: 2023-01-20 14:40:39 - Upd: 2023-01-20 14:40:39