Χαμένες και κρυμμένες βιβλιοθήκες
Ιδιωτικές βιβλιακές συλλογές στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αι.)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5337-19-3
Άτων, Αθήνα, 3/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 28 εκ., 368 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Στο δίτομο αυτό πόνημα, για ιδιωτικές βιβλιοθήκες και συλλογές βιβλίων στην Κέρκυρα του 16ου (αλλά ήδη και 15ου), του 17ου και 18ου αιώνα, αποτυπώνεται, βάσει πρωτογενών δεδομένων, η αγάπη των Κερκυραίων προς το βιβλίο ως φορέα γνώσης αλλά και ως περιουσιακό στοιχείο. Από τις Χαμένες και κρυμμένες βιβλιοθήκες αναφύεται η πνευματική κίνηση στο νησί, το διδακτικό έργο, η συγγραφική παραγωγή, η διακίνηση των βιβλίων και προβάλλεται το κοινωνικό περιβάλλον που τα υποδέχτηκε, όπως εξιστορεί η Παναγιώτα Τζιβάρα. Αξιοσημείωτη είναι η ανάδειξη των Κερκυραίων λογίων που συνέχισαν την πορεία για τον φωτισμό του Γένους, διατηρώντας την πνευματική κληρονομιά στα γράμματα και τις τέχνες, ήδη από τον 16ο αιώνα.

Add: 2023-01-18 10:35:31 - Upd: 2023-01-18 10:35:31