Ακροδεξιά κοινωνικά δίκτυα. Διερεύνηση του πολιτικού και πολιτισμικού ακτιβισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6834-44-8
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 56 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό μελετά τις κοινωνικο-πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις του ακροδεξιού λόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν γράφτηκε ως η τελευταία λέξη για τη θεωρία, τη μέθοδο και την ερευνητική πρακτική του ζητήματος αυτού. Επιχειρούμε, όμως, και επιθυμούμε να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συνεργασία και ανταλλαγή επιχειρημάτων γι` αυτό το πολυσύνθετο φαινόμενο.
 Η διερεύνηση της ακροδεξιάς δεν αποτελεί καινούρια υπόθεση καθώς υπάρχουν πολλαπλές εξαιρετικές προσεγγίσεις, θεωρητικές επεξεργασίες και εμπειρικές έρευνες του φαινομένου. Όμως, ο ακροδεξιός λόγος και ο ακτιβισμός στο διαδίκτυο είναι σχετικά νέα, ανεξερεύνητα πεδία. Η διερεύνησή τους συμβάλλει στην κατανόηση της ακροδεξιάς πολιτικής και στρατηγικής, την online εφαρμογή, τις ψηφιακές μορφές δράσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται και, τέλος, τη συσπείρωση του ακροδεξιού χώρου σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα εμβαθύνει την κουλτούρα συλλογικότητας και συνεργασίας, καθώς θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ, όχι μόνο ερευνητών αλλά και ευρύτερων φορέων και αντιφασιστικών κινημάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του νεοφασιστικού ακτιβισμού.


Add: 2023-01-16 09:16:38 - Upd: 2024-01-23 11:09:34