Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας ΙΙ. Διακυβεύματα και προκλήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6834-46-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 15/5/2024
€ 14.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
344 σελ.
Περιγραφή

Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου μελετώνται παράγοντες που διαμορφώνουν την πολιτική στάση και συμπεριφορά και εμπίπτουν τόσο στις δυναμικές της μετάβασης, όπως οι επιδράσεις της μνημονιακής περιόδου και της εποχής της πανδημίας, όσο και στις δυναμικές της υπέρβασης, όπως η διαμόρφωση της δημόσιας ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται κείμενα που εστιάζονται στις πολιτικές αντιλήψεις, στην πολιτική συμπεριφορά και στην εκλογική μετάφρασή της καθώς και στις σχέσεις των μηχανισμών πολιτικής διαμεσολάβησης με την κοινωνία των πολιτών. Η τρίτη, τέλος, ενότητα καλύπτει ζητήματα τομεακών δημοσίων πολιτικών, καθώς αφορά παραδοσιακά διακυβεύματα, όπως αυτά των δικαιωμάτων και της ευαλωτότητας, τα οποία αποκτούν νέες όψεις υπό την επίδραση μεταβατικών δυναμικών, όπως οι διαδοχικές κρίσεις, και δυναμικών της υπέρβασης, όπως η παγκοσμιοποίηση και οι δραματικές αλλαγές στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.


Add: 2023-01-12 14:09:17 - Upd: 2023-01-17 07:35:19