Δύο μονογραφίες τοπικής ιστορίας Βόχας
[Α]. Οι Κορινθιακές Ορνεαί του Στράβωνος και του Ομήρου (?). Μια αόρατη Μυκηναϊκή πολιτεία στο Ζευγολατειό Κορινθίας. [Β]. Ο ποταμός Νεμέας (χείμαρρος Ζαπάντι)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5755-00-3
Καταγράμμα, Κιάτο, 2023
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 23 εκ., 32 σελ.

Add: 2023-01-09 11:22:38 - Upd: 2023-01-09 11:24:17