Ημερολόγιον Εκστρατείας Στρατιωτικού Νοσοκόμου Αθανασίου Σ. Πεφάνη
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-499-433-5
Τόπος, Αθήνα, 10/2022
Είδος έκδοσης: Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 18/4/2024
€ 11.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 12 εκ., 96 σελ.
Περιγραφή

Επιμέλεια - Εισαγωγή: Μανόλης Αρκολάκης / Πρόλογος: Σπύρος Σακελλαρόπουλος

Το ημερολόγιο του Αθανασίου Σ. Πεφάνη, το οποίο βρέθηκε εντελώς τυχαία, αποτελεί µια σηµαντική προσωπική µαρτυρία ενός συµµετέχοντα στους Βαλκανικούς Πολέµους. Σ’ αυτό καταγράφεται, ενίοτε µέρα µε τη µέρα, η εξέλιξη των πολεµικών συγκρούσεων. Η προσιτή και εύγλωττη γραφή του κάνει τον αναγνώστη κοινωνό των πολλών και διαφορετικών πλευρών της συγκεκριµένης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Μέσα από περιγραφές καθηµερινών γεγονότων αναδεικνύονται οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις που χαρακτήριζαν αυτούς τους πολέµους: σφαγές αµάχων και από τις δύο πλευρές, θερµές εκδηλώσεις απέναντι στους προελαύνοντες σε ορισµένες περιοχές αλλά και µεγάλη ψυχρότητα σε άλλες, στρατιωτικές επιτυχίες αλλά και προβλήµατα στην τροφοδοσία, θαυµασµός για τον Κωνσταντίνο αλλά και στάσεις των ενστόλων. Πρόκειται για διαφορετικές αλλά υπαρκτές όψεις των Βαλκανικών Πολέµων, που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Μεγάλης Ιδέας.


Add: 2022-12-23 12:55:07 - Upd: 2022-12-23 13:47:43