Οδοιπορικό σε θέματα Ευρώπης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5575-08-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 332 σελ.
Περιγραφή

Τι είναι, σε τι χρησιμεύουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πέρα δηλαδή από την πολιτική αξία των σχετικών διακηρύξεων και τις διεθνοπολιτικές τους λειτουργίες; Αν κανείς πιστέψει ότι πρόκειται για πρόσθετο στοιχείο προστασίας του πολίτη στις σύγχρονες κοινωνίες μας – εξαιρετικά επίκαιρη η συζήτηση την στιγμή των παρακολουθήσεων/υποκλοπών/ «επισυνδέσεων» που αποτελούν ακραία μορφή καταπάτησης της ιδιωτικότητας – τότε στο βιβλίο αυτό του Νίκου Φραγκάκη θα βρει κανείς σημαντικό υλικό προβληματισμού. Η υπέρμετρη διάρκεια των δικών στην Ελληνική πραγματικότητα (που φθάνει στα όρια της αρνησιδικίας) όπως κρίθηκε κατ’ επανάληψιν από το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ή πάλιν οι δυνατότητες καταπάτησης της ιδιωτικότητας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμη-ακόμη τα θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας δείχνουν το εύρος της προβληματικής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – όταν τα εννοούμε.

Αντίστοιχα, η συζήτηση για την Ευρώπη/την Ευρωπαϊκή Ένωση/την Ευρωπαϊκή οικοδόμηση, όταν καλείται να λάβει συγκεκριμένο και απτό περιεχόμενο αποκαλύπτεται ότι έχει πολύ ανηφορικές ατραπούς. Από τους Ευρωπαϊστές παλαιάς κοπής, αλλά και με κριτική ανάγνωση των πραγμάτων, ο Νίκος Φραγκάκης επισκέπτεται το τι σημαίνει και πώς λειτούργησε η έννοια της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης όταν ήρθε να αναμετρηθεί με την Ελληνική κρίση, ή το πώς ενσωματώνεται η λογική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά και πώς λειτουργεί ο δικηγόρος στην Κοινοτική δίνη.

Με μακρά διαδρομή (53 χρόνων) ως δικηγόρος Αθηνών, με την εμπειρία και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στο Λουξεμβούργο (ΔΕΚ/ΔΕΕ) και στο Στρασβούργο (ΕΔΑΔ), ο Νίκος Φραγκάκης υπήρξε μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Διευθυντής και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών.

 «Η επιδίωξη μιας απόλυτα ασφαλούς κοινωνίας θα αλλοιώσει τον φιλελεύθερο χαρακτήρα της ίδιας της κοινωνίας, αφού φαίνεται πως ό,τι προστίθεται στην ασφάλεια αφαιρείται από την ελευθερία και ό,τι δεν αφαιρείται από την ελευθερία αφαιρείται από την ασφάλεια».


Add: 2022-12-13 09:29:07 - Upd: 2022-12-13 09:35:23