Η Διδακτική των Νέων Τεχνολογιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-9925-35-093-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 557 σελ.
Add: 2022-11-11 11:01:51 - Upd: 2023-01-19 09:52:26