Η Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στα σχολικά βιβλία της ελληνικής εκπαίδευσης
Η Διαχείριση της Ιστορικής Γνώσης στην Ελληνική Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) 1830-1974 Α’ ΤΟΜΟΣ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-267-463-5
Μπαρμπουνάκης Χ., Θεσσαλονίκη, 11/2022
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 200 σελ.
Σύντομη περιγραφή
-Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία (1204-1950)στη σχολική ιστοριογραφία (1830-1974)Ι.Η διαχείριση της Ιστορικής Γνώσης στη σχολική Ιστοριογραφία. Η περίοδος της νεότερης ελληνικής ιστορίας (1204-1950)ΙΙ.Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Αντικειμένου

Add: 2022-11-10 13:04:27 - Upd: 2023-09-11 16:27:28