Επιστήμη Υπολογιστών
Computer Science Illuminated 7th edition (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-416-3
Κριτική, Αθήνα, 9/2022
1η έκδ. || Πλήρης
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 73.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 736 σελ.
Περιγραφή

H Επιστήμη υπολογιστών προσφέρεται ως βασικό σύγγραμμα για ένα εισαγωγικό μάθημα στην πληροφορική. Οι συγγραφείς αναλύουν το υπολογιστικό σύστημα στα διάφορά επίπεδά του. Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μια επισκόπηση των επιπέδων αυτών, παρουσιάζοντας τις υποκείμενες τεχνολογίες υλικού και λογισμικού, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτιμήσουν και κατανοήσουν όλες τις πτυχές των υπολογιστικών συστημάτων. Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: σύντομες και ενδιαφέρουσες βιογραφίες ατόμων με μεγάλη συνεισφορά στην πληροφορική· ενότητες «Το γνωρίζατε;», με ενδιαφέρουσες πληροφορίες που πηγάζουν από την ιστορία της επιστήμης υπολογιστών· ενότητες «Ζητήματα δεοντολογίας», οι οποίες τονίζουν το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα της πληροφορικής συνοδεύονται από ευθύνες. Τέλος, μετά τις ασκήσεις κάθε κεφαλαίου, ακολουθεί η ενότητα «Ερωτήσεις για σκέψη», όπου τίθενται ενδιαφέροντα ερωτήματα για αυτά τα ζητήματα δεοντολογίας και για το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου.


Add: 2022-09-19 13:06:46 - Upd: 2023-06-26 15:22:29